Cái giá phải trả

Spread the love

Ai cũng muốn được 8 9 chấm IELTS, nhưng bảo dành 8 tiếng/ngày để học thì lè lưỡi dài hơn đường Láng.

Ai cũng muốn thi Đại học được điểm cao, nhưng cày ngày cày đêm thì mệt mỏi quá.

Ai cũng muốn được sếp yêu, nhưng khi được giao việc khó nhằn thì lại tìm cách thoái thác.

Ai cũng muốn được thăng chức, nhưng đi kèm đó là công việc nhàn mà áp lực phải ít.

Ai cũng muốn được nhiều người biết đến, nhưng chấp nhận bị chửi bới thì chẳng mấy người.

Ai cũng thích phán xét người khác, nhưng tự kiểm điểm chính mình thì không.

Ai cũng thích giàu, nhưng đi buôn và chấp nhận lỗ hết thì không ai dám.

Ai cũng muốn tự do tài chính, nhưng bảo bỏ vài trăm triệu đầu tư thì chịu không dám làm.

Ai cũng muốn ngồi những vị trí thật cao, nhưng lại không chịu nổi những áp lực mà người khác đang chịu đựng.

Vấn đề duy nhất ở thành công, đó là bạn chấp nhận trả một cái giá đủ đắt. Khi bạn chấp nhận, mọi thứ khác chỉ là vấn đề thời gian. Mà giờ không cố, thì bao giờ cố?

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply