Khi nào bạn nên học tôi?

Spread the love

Khi bạn đi học, điều khó khăn nhất là làm theo toàn bộ yêu cầu của người dạy. Lúc đầu bạn có thể rất hăm hở, nhưng làm được chừng vài buổi chán, bạn bỏ ngang và trách đời không như mơ.

Bạn học viên này tôi dạy cũng sắp tròn 3 tháng, trong tình trạng dạy từ cơ bản tới giờ đã có thể viết những câu tiếng Anh rất tự tin. Dĩ nhiên, không thể 3 tháng thay đổi hẳn một con người, nhưng những gì đạt được là một sự khích lệ lớn.

Nếu biết rằng bạn này đã có con nhỏ, hay phải xuống Hà Nội chăm mẹ ốm và vẫn học hành đều đặn, sự cố gắng này mới to lớn cỡ nào. Tôi chủ quan đánh giá các bạn nữ luôn cố gắng nhiều hơn các bạn nam, phần vì các bạn chịu khó, phần vì tính cách.

Khi các bạn lựa chọn tôi dạy, việc đầu tiên là phải tin tưởng tuyệt đối tôi có thể giúp các bạn. Như Thái Công có nói, 3 tiêu chí ông đặt ra để nhận một công trình: tiền bạc, sự hiểu về Thái Công và sự tin tưởng Thái Công. Nếu thiếu một trong ba tiêu chí trên, Thái Công sẽ từ chối.

Bản thân tôi chưa có đẳng cấp như Thái Công trong nghề, nhưng tôi cũng có một tư duy rất rõ ràng, đó là ai chấp nhận bỏ tiền, tin tưởng và hiểu mình là ai, thì tôi sẽ dạy tử tế. Chỉ cần các bạn làm đủ yêu cầu, tôi tin rằng không có giới hạn nào trong trinh độ của các bạn cả.

Cũng bởi tôi viết lách hoặc nói chuyện tếu táo, nên nhiều bạn nghĩ tôi hay đùa. Đúng là tôi vui vẻ lạc quan, nhưng học hành thì tôi sắt đá. Các bạn không rèn luyện khổ cực thì chẳng bao giờ có mùa xuân hoa nở đâu. Đừng hy vọng hão huyền vào một phép màu như vậy. Hãy tự bắt tay vào làm theo yêu cầu và tiến bộ từng-ngày thôi.

Lê Quang Minh

Tham khảo học online 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply