Podcast đầu tuần

Spread the love

Lâu lắm rồi không làm podcast, dù đã hứa là sẽ làm podcast thật nhiều, để bõ tiền 100 đô bỏ ra mua host. Ai dè hứa thật nhiều thật hứa thật nhiều.

Tôi sẽ làm lại podcast cẩn thận, sau hơn 2 tuần ngồi học và đọc sách. Cố gắng nâng cao kiến thức, có kinh nghiệm và trải nghiệm, để chia sẻ cho mọi người vậy.

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply