Tag: đam mê hay tiền bạc

ĐAM MÊ HAY TIỀN BẠC?

Hồi mới ra trường, việc đầu tiên tôi muốn thực hiện đó là…kiếm tiền. Không phải chạy theo bất kì xu thế hay đam mê nào, tôi chỉ quan tâm duy nhất ngày mai ăn gì và tiền ở đâu ra. Gửi CV khắp nơi, cuối cùng được một công ty nhỏ nhận vào.

Bài Viết Cũ Hơn