Tag: tập luyện thể thao thường xuyên

Thể thao đẩy lùi mọi thứ

Murakami, một trong những tác giả yêu thích của tôi, có nói thế này về chạy bộ: “Những người chạy bộ không phải vì mong muốn sống lâu hơn người khác, mà mục đích là tận hưởng hết sức mỗi giây phút qua đi”. Nếu bạn từng chạy thì sẽ hiểu, mỗi giây trên đường chạy nó sống động tới mức nào. Cảm giác tim rớt ra ngoài luôn được.

Bài Viết Cũ Hơn