Tag: từ vựng

Học từ vựng ngay thôi!

Còn nhớ đợt trc dạy offline, có ông em bảo tôi “em chán học từ vựng lắm rồi, anh cho em làm IELTS luôn đi anh”. Tôi đồng ý luôn, bảo rằng chỉ cần em làm đúng 2/13 câu của phần một trong Cam 12, thì hôm sau cứ IELTS Reading mà làm.

Bài Viết Cũ Hơn