Tag: xây dựng thương hiệu cá nhân

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN QUAN TRỌNG KHÔNG?

Tôi là người ý thức rất rõ ràng về thương hiệu cá nhân, nên ngay từ khi xây dựng hình ảnh, tôi đã cố gắng tạo sự khác biệt. Ví dụ với bạn bè, tôi luôn cố gắng đúng giờ và giữ đúng lời hứa. Thậm chí đến bây giờ, có một người bạn của mẹ tôi vẫn nhớ tôi vì tính đúng giờ, vì khi đã hứa là sẽ làm, không chậm trễ chút nào.

Bài Viết Cũ Hơn