Tag: phốt ielts

Tránh xa drama

Giờ đây sau gần 1 năm, thành quả là IELTS 8 chấm và HSK cấp 5. Có xứng đáng không ạ? One more time say? Tôi xin phép gọi bạn là “bạn X hoài bão”.

Bài Viết Cũ Hơn