Tag: podcast

Podcast đầu tuần

Lâu lắm rồi không làm podcast, dù đã hứa là sẽ làm podcast thật nhiều, để bõ tiền 100 đô bỏ ra mua host. Ai dè hứa thật nhiều thật hứa thật nhiều.

Bài Viết Cũ Hơn