Tag: Sắp xếp và tổ chức công việc

Sắp xếp và tổ chức công việc

Đây là lịch làm việc hằng tuần của tôi, rất xin lỗi phải làm mờ đi vì đây là bí mật cá nhân. Nhưng nhìn vào các ô màu, các bạn thấy khối lượng tôi phải thực hiện là nhiều như thế nào.

Bài Viết Cũ Hơn