Tag: cách làm việc hiêu jquả

Tuổi 30 chênh vênh

Nhiều người hay dùng cụm từ rất văn “chênh vênh tuổi 30” để nói về sự chấp chới trong sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống. Thực ra, tuổi nào cũng sẽ chênh vênh, nếu bạn không đủ nguồn lực, mà nói dễ hiểu hơn là tiền.

Âm thầm tiến lên

Những người âm thầm tiến lên, mặc kệ thiên hạ làm gì, là người đáng sợ. Họ lầm lì như một cái xe lu, đè nát mọi cản trở. Việc của họ là tiến lên, và cảm xúc là thứ không tồn tại. Đã học là không quan tâm tới buồn vui, chán nản, chỉ tới giờ, mở sách ra, học cắm cúi như một cái máy. Mục tiêu đã định, cứ thế mà làm.

Bài Viết Cũ Hơn