Tag: học tiếng anh online

Khi nào bạn nên học tôi?

Khi bạn đi học, điều khó khăn nhất là làm theo toàn bộ yêu cầu của người dạy. Lúc đầu bạn có thể rất hăm hở, nhưng làm được chừng vài buổi chán, bạn bỏ ngang và trách đời không như mơ.

Ai nên học online?

Dạy online cũng được hơn 2 năm, nhưng tôi biết để học được thành công cần rất nhiều nỗ lực. Thầy cố một nửa, trò cố một nửa, ai cũng quan trọng như nhau.

Bài Viết Cũ Hơn