Tag: học tiếng anh online

Dạy học online

Ngày này một năm trước, tôi có một quyết định mang tính “lịch sử” khi quyết định dừng toàn bộ việc dạy offline, và chuyển qua nền tảng online. Niềm tin lúc đó chỉ đơn giản rằng, đã đến lúc cần phải thay đổi và không thể tiếp tục mô hình kiểu cũ. Đến bây giờ, đôi lúc tôi vẫn không tin rằng việc dạy của mình chỉ thực hiện hoàn-toàn trên mạng trong suốt một năm qua.

Biết việc là đủ

Rất tiếc là vì một số tính toán sai lầm nên chưa thực hiện được ngay, nhưng chắc chắn là 2021 này việc dạy học sẽ đi vào những khúc cua cuối cùng, trước khi bước sang đại lộ thênh thang

Khi nào bạn nên học tôi?

Khi bạn đi học, điều khó khăn nhất là làm theo toàn bộ yêu cầu của người dạy. Lúc đầu bạn có thể rất hăm hở, nhưng làm được chừng vài buổi chán, bạn bỏ ngang và trách đời không như mơ.

Ai nên học online?

Dạy online cũng được hơn 2 năm, nhưng tôi biết để học được thành công cần rất nhiều nỗ lực. Thầy cố một nửa, trò cố một nửa, ai cũng quan trọng như nhau.

Bài Viết Cũ Hơn