Nâng điểm kĩ năng viết IELTS?

Spread the love

Đợt này không hiểu sao có một số bạn chỉ cần học Writing, nên tôi thấy cũng có điều này cần chia sẻ với các bạn. Học Viết IELTS là một kĩ năng khó, và thực ra là khó nhất trong 4 kĩ năng. Viết lách, dù là tiếng Việt hay tiếng Anh, đều cần một tư duy tốt và rõ ràng, mạch lạc. Nếu bạn tư duy chưa chuẩn, thì bạn có tập viết cả đời cũng không khá được.

Viết IELTS cần một nền tảng tốt về (1) từ vựng và (2) ngữ pháp. Thiếu cấu phần nào cũng sinh ra một bài viết què quặt và không đủ sức thuyết phục. Đấy là chưa nói tới luận điểm hay bố cục của bài viết. Vậy nên viết tốt cần rất nhiều thời gian luyện tập và sửa đi sửa lại.

Nhưng có một điều này quan trọng không kém: kĩ năng Viết chỉ tăng lên nếu bạn có nền tảng 3 kĩ năng còn lại cũng tốt. Tức là, nếu bạn muốn được điểm cao kĩ năng Viết, không cần ngày nào bạn cũng viết. Cần là bạn học 3 kĩ năng còn lại cũng tốt tương đương để kéo điểm bạn lên.

Việc được 7 chấm Writing là điều khó nhằn, nhưng việc được 7 chấm Nghe hay Đọc lại dễ hơn rất nhiều. Do đó, thay vì quá tập trung vào Viết IELTS để nâng band điểm lên 7, 8 hay 9, các bạn hãy dành thời gian kéo điểm thành phần các kĩ năng khác lên thì tốt hơn. Chiến thuật phù hợp trong IELTS là một thứ quan trọng không kém nếu bạn muốn đến đích.

Lê Quang Minh

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply